Ribeira do Tea - Os Caminhantes do Condado

Caminhantes do Condado
Vaya al Contenido
NUESTROS PATROCINADORES Y COLABORADORES
INSCRIPCIONES
Próximamente en www.ccnorte.com
Cartel Ribeira do Tea
DATOS TECNICOS DE LA CARRERA

FECHA: Domingo 28 de julio del 2024

HORA DE COMIENZO: 10:30 horas.

LUGAR DE SALIDA: Fortaleza de Salvaterra de Miño (https://goo.gl/maps/xvdAE2epNVDRgTSM7)

LUGAR DE LLEGADA: Ponte dos Remedios, en San Roque, Ponteareas (https://goo.gl/maps/nV8P16LvQqvFRcSG8)

DISTANCIA: 16 km

TIPO DE RECORRIDO: Camino de tierra y sendero

RECOGIDA DORSAL:  Se hará el sábado 27 de julio en el Pabellón Álvaro Pino de Ponteareas entre las 17:00 y las 19:30 y el sábado en la Fortaleza de Salvaterra de Miño entre las 09:00 y las 10:00 del día 28 de julio, día de la prueba.

SERVICIO DE GUARDARROPA: Recogida de bolsas en la Fortaleza hasta las 10:00 horas.

SALIDA DEL AUTOBÚS: Los que soliciten servicio de autobús tendrán que cogerlo en el pabellón Álvaro Pino de Ponteareas las 9:00 horas, que los llevará hasta la salida en Salvaterra do Miño.

CATEGORÍAS (masculino y femenino)  
  • Absoluta
  • Veteranos a partir 45

Perfil
REGULAMENTO
 
REGULAMENTO “V carreira Ribeira do Tea”

PREVIO A CARREIRA  

Art. 1º.-  Todos/as os/as participantes polo feito de inscribirse declaran coñecer, entender e aceptar o presente regulamento.

 
Art. 2º.-  O club Caminhantes do Condado con CIF: G94095189, razón social Lugar Santa Cruz N 10, Cumiar, Ponteareas. Organiza o sábado 28 xullo de 2024, a partir das 10:00 horas a VI Ribeira do Tea sobre un trazado de 16 Km.

 
Art. 3º.- PARTICIPANTES E CATEGORIAS.  
 
Poderán participar todas aquelas persoas, maiores de 18 anos que o desexen sempre que estean inscritas nos prazos establecidos pola organización, e cumpran as condicións de participación.
 
Categorías ( masculina e feminina)
 
·       Absoluta
 
·       Veteranos/as a partir 45 anos cumpridos no ano de referencia.

 
Art. 4º.- CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN.  
 
As persoas participantes comprométense a aceptar estritamente o presente regulamento e calquera posible modificación da proba, obrigada por causas alleas á vontade da organización.  
 
O feito de inscribirse implica ter lido, entendido e adquirido os compromisos que se expoñen a continuación:
 
Cada corredor/a participa baixo a súa enteira responsabilidade, afirma ter un nivel de condición física suficiente para afrontar a proba e ter pasado os pertinentes controles médicos de saúde.
 
A organización non se fai responsable de calquera lesión ou padecemento por imprudencia, neglixencia ou falta de forma física do/a participante.
 
Os/as menores de idade deberán presentar na recollida de dorsais unha autorización paterna.
 
O/A participante exime de toda responsabilidade á organización que puidese derivarse da súa participación no evento (Ex. Perdida de obxectos persoais por roubo ou outras circunstancias, perigo de lesións, atropelos, agresións...)
 
Autorízase á organización o uso de calquera imaxe en publicacións, carteis... para a promoción do deporte. Calquera persoa inscrita poderá prohibir a utilización da súa imaxe previa solicitude expresa e por escrito dirixida o Club Caminhantes do Condado ( Lugar Santa Cruz, Cumiar, 36860 Ponteareas.)
 
A Organización resérvase o dereito para rexeitar calquera inscrición que non acepte os termos e condicións expostos no presente regulamento. No caso de dúbida, ou de darse algunha situación non reflectida en leste, adecuarase ao que dispoña a Organización.

 
Art. 5º.- INSCRICIÓNS.  
 
Faranse na web de ChampionChipNorte (https://ccnorte.com/) dende o 5 de maio ata o 25 de xullo, ambos incluídos.
 
Na páxina web do evento, dentro da do club (https://www.caminhantesdocondado.es/ribeira-do-tea.html) irase actualizando información e enlaces á páxina de inscricións cando estea habilitada.
 
Prezo:
 
·       15 euros para a carreira de 16 km e se precisan servicio de autobús 17 euros.
 
A inscrición quedará limitada a 200 participantes.

 
Art. 6º.- RECOLLIDA DE DORSAIS.
 
Farase o sábado 27 de xullo no Pavillón Álvaro Pino de Ponteareas entre as 17:00 e as 18:30 e o domingo na Fortaleza de Salvaterra de Miño entre as 09:00 e as 10:00 do día 28 de xullo, día proba.

 
O DÍA DA PROBA
 
Art. 7º.- PERCORRIDO.
 
Os/as corredores/as que pediron servicio de autobús estarán listos as 9:00 no pavillón Álvaro Pino para montarse no autobús que os levará a saída da proba.
 
As 10:20 horas teremos na saída o control de dorsais.
 
A saída terá lugar na fortaleza de Salvaterra de Miño, as 10:30.
 
A proba discorrerá pola ribeira do río Tea, polo sendeiro que usan os pescadores, pasando polas parroquias de Salvaterra de Miño, Pesqueiras, Fornelos da Ribeira, Moreira, Angoares e Ponteareas, para rematar na ponte romana de Os Remedios en Ponteareas. Os corredores completarán un percorrido de 16 km e terán un tempo máximo de 2 horas.
 
Horario dá saída: 10:30h e fora de control as 12:30h.

 
Art. 8º.- SERVIZOS SANITARIOS E SEGURO DE ACCIDENTES.
 
A Organización dispoñerá dun servizo médico formado por un/a médico, un/a enfermeiro/a e unha ambulancia, situados na zona de saída e chegada.  
 
A Organización dispón dun seguro de responsabilidade civil, segundo a lexislación vixente.
 
Así mesmo, todo/a participante non federado/a, disporá dun seguro de accidentes, non lesións, soamente para o día da carreira, contratado pola organización.
 
Estarán excluídos os derivados dun padecemento latente, imprudencia, neglixencia, inobservancia das leis, etc. Tamén quedarán excluídos os producidos por desprazamentos a/ou desde o lugar no que se desenvolve a proba.

 
Art. 9º.- DESCALIFICACIÓNS.
 
O servizo médico da competición e o director de carreira están facultados para retirar da carreira a calquera corredor/a:
 
·       que manifeste un mal estado físico evidente
 
·       que non realice o percorrido completo que non teña dorsal quen leve o dorsal adxudicado a outro corredor quen proporcione ou omita datos erróneos, co fin de participar na proba que manipule a publicidade do dorsal ou o numero que manifeste un comportamento non deportivo ou que se reitere en protestas á organización.         
 
Art. 10º.- PERSOAS NON INSCRITAS.
 
Toda persoa que corra sen estar inscrita, será retirada da proba, non estará cuberta pola Organización.   
       
 
POSTERIOR Á CARREIRA
 
Art. 11º.- PREMIOS E SORTEO DE AGASALLOS.
 
Haberá trofeos para as categorías absolutas e medallas para o restante de categorías.

(C) Os Caminhantes do Condado
OS CAMINHANTES DO CONDADO
Ponteareas
36860 Ponteareas (Pontevedra)
+34 633 253 456 (WhatsApp)
info@caminhantesdocondado.es
CAMINHANTES
Unete a nosotros
Contacto
Eventos
Regreso al contenido